|

2019 Apr~Jun 延伸課程:教會與事奉

2019-03-11 446 朱光華博士

神興起眾多信徒起來事奉,建立教會,卻無可避免地遇見無數的挑戰與掙扎。本科目為教會事奉人員和信徒領袖而設;內容涵蓋教會的本質和使命、團隊精神、組織行政及程序、人際矛盾與衝突等。目的為幫助學員檢視事奉的聖經神學基礎,使事奉符合真理的原則。 講師:朱光華牧師 (實踐科助理教授) 日期:16/4至11/6 周二晚上〔8堂〕 23/4停課 學費:$840 本科截止報名日期:2019年4月4日 課程詳情:https://www.cgst.edu/hk/cht/Tee/index/tee_theologycert… ________________________________________________________ 查詢電話:(852) 2794-2300 電郵:tee@cgst.edu
Top